بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران-میدان آرژانتین-بلوار بهاران- خیابان 23-پلاک 4 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی تهران(کارگزاری) 1 تهران-میدان آرژانتین-بلوار بهاران- خیابان 23-پلاک 4 021-42392410 شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد