بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1396/06/19
کل خالص ارزش دارائی ها 1,776,207,095 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 915,571 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 915,571 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 915,571 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,940

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری رفاه کودک

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/12/22

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك پاسارگاد

متولی صندوق:

شركت سبدگردان نوين نگر آسيا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك پاسارگاد

مدیران سرمایه گذاری:

محمد بحراني جهرمي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت

مدیر اجرا:

موسسه خيريه رفاه كودك

نمودار‌ها